مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

ه‍.ش. ۱۳۹۴ بهمن ۱۵, پنجشنبه

سه گفتگو در رابطه با انقلاب 22 بهمن. اسماعیل وفا یغمائی

توضیح. 22 بهمن نزدیک است . این سه گفتگو در باره انقلاب 22 بهمن است که چند سال قبل انجام شده است. برخی از نظرات من بخصوص در باره سازمان مجاهدین و نقش آن طبعا مثل قبل نیست اما باز خوانی این گفتگو برای کسانی که نظرات مختلف را دنبال میکنند بیفایده نیست

هیچ نظری موجود نیست: